Климентови дни 2016 Г.

7 ноември 2016

ff-klimentovi_dni_2016n-1Физическият факултет на Софийски университет организира в рамките на Климентови дни 2016 г. лектория на тема: „Физичните открития и идеи, които формираха обществото на 21 век“.

Лекциите са предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели и хора интерисуващи се от наука и от история на науката.