Учебна 2016/ 2017 г. Национално състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“

28 октомври 2016

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап през учебната 2016/ 2017 г.