ХV-то Национално състезание по природни науки – защита на проекти 14-16.10.2016 г., Сопот

29 септември 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Програма на ХV национално състезание

Формуляр „Данни за проектите“

Информация за настаняване

Заявка за културна програма