Примерни разпределения по човекът и природата по Новите учебни програми

12 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата за V клас по нови учебни програмиактуално!