Годишно съвещание с учителите по предмета „Човекът и природата“ за V и VI клас

1 септември 2016

Изх. № 9137 – 676/ 31.08.2016 Г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че работна среща с учителите, които преподават  предмета Човекът и природата в 5 и 6 клас ще се състои на 07.09.2016 год. от 10:00 часа в ЧСУ „Дружба“, ж.кл Обеля 2, ул. 106, №3 /до 140 СУ „Иван Богоров“/. До училището може да се ползва метро – слиза се на метростанция „Обеля“.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:                                                                                                                   ВАНЯ КАСТРЕВА

ВИЛМА ДОМИНИКОВА Съгласно заповед № РД 10 – 2085/ 24.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката