Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“ от 11 до 15 юли 2016, ФФ на СУ

30 юни 2016

Учители включени в лятното училище за учители „Физика за и със смартфон“:

  • Милена Палатова – 119 СОУ „Михаил Арнаудов“
  • Жана Кюркчиева – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“
  • Цеца Минкова – 45 ОУ „Константин Величков“
  • Снежана Матеева – 33 ОУ „Санкт Петербург“

Ст. експерт по природни науки: П. Иванова