ЮЛСКА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки“ 01-07 юли 2016

27 юни 2016

BF-new2

 

fzf

Image

Изх. 9137 – 544/ 21.06.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 01 до 07 юли 2016 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu. и РИО София-град.

1 юли (петък) 09:00 – 13:30 часа Ден на биологията Координатор на деня на проф. д-р Мариела Оджакова, modjakova@biofac.uni-sofia.bg, Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_ fakultet 2 Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

4 юли (понеделник) 09:00 – 13:30 часа  Ден на химията Координатор на деня декана на Факултета по химия и фармация акад. проф. дфн Петър Кралчевски pk@lcpe.uni-sofia.bg Аудитория 130 на Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 1

5 и 6 юли (вторник и сряда) 09:00 – 13:30 часа Ден на физиката Координатор на деня – декана на Физически факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

7 юли (четвъртък) 09:00 – 13:30 часа  Ден на астрономията, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности.

Моля да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.

Актуална програма на Юлската лектория – за всички дни

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД