Квалификационни курсове за учители, преподаващи 5 – 7 клас по предмета „Човекът и природата“

30 май 2016

Изх.№ 9137 – 463/ 19.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Физическият факултет на СУ ще проведе квалификационни курсове за учители, преподаващи в 5-7 клас по предмета “Човекът и природата”. Курсът ще бъде насочен към учебния експеримент по физика и ще се проведе в два последователни дни с обща продължителност 16 учебни часа. Цената на курса е 30 лв. при групи от максимум 12 човека.

Заниманията ще се състоят в сградата на бул. Джеймс Баучър 5 и ще започват на 20.06, 23 06, 27.06 и 30.06 2016 г. При наличие на желаещи курсът ще се провежда и в началото на септември.

Записванията започват от 9 май. За записване и допълнителна информация пишете на vd_pr@phys.uni-sofia.bg или се обадете тел: 028161727

Приложение: Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                             НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД