ХХV юбилеен международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016г.

10 май 2016

CaptureПисмо за организиране и провеждане на ХХV-я международен екологичен форум „Сребрна – 2016 г“, 3-5 юни 2016 г.