Публикувате в списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ (ISSN 2738-7135 (Print), 2738-7143 (Online)), издавано от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.

1 април 2024

Пълен текст на поканата за публикуване – сп. Обучение по природни науки и върхови технологии