Националан конкурс 2024 г. за наградите на учителите по химия, учреден и финансиран от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“

13 февруари 2024

Условия за кандидатстване за Националния конкурс 2024 г. за наградите на учителите по химия финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“