Нова заповед и нови правила за олимпиадите и състезанията за учебната 2023 – 2024 г. (новото е маркирано в жълто)

9 януари 2024

Нови правила за олимпиадите и състезанията за учебната 2023 – 2024 год.

Нова заповед за изменените правила за олимпиадите и състезанията зе 2023-2024 г