ХXV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

6 март 2023

Информация за провеждане на националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”