ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, 04 – 06.03.2023г., ВАРНА

10 февруари 2023

Указание за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 04-06.03.2023 г. Варна