Регламент и задачи на Националния турнир на младите физици за учебната 2022/2023 г.

8 декември 2022

Регламент и задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ на английски език и български език