СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА И ХИМИЯ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

14 юли 2022

Статистика на резултатите от ДЗИ по природни науки за учебната 2021/2022 г. – биология, физика, химия – профилирана и общообразователна подготовка