Втора дата за участие в онлайн семинара по повод световния ден на водата – 29.03.2022 г. от 14:00 часа.

24 март 2022

 Покана за участие в онлайн семина по повод световния ден на водата – 29 март 2022 г. от 14 часа

Темата остава непроменена и е „Кръговрат на водата и антропогенизацията, и ролята на дистационните изследвания“