Резултати от Националните кръгове на олимпиадите по природните науки – астрономия, биология, физика и химия за учебната 2020 г.

7 юли 2020

Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по астрономия. Лауреати

Резултати от национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. Лауреати

Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по физика. Лауреати

Резултати от националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Лауреати