Учителите по природните науки в подкрепа на обучението по природни науки. Уроци по БНТ 2

11 май 2020

Биология и здравно образование 7 клас – Клас Земноводни

Албена Йочкова – учител по биология и здравно образование в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“