Учителите по природни науки в подкрепата на обученето по природни науки. Урок по БНТ 2

10 април 2020

Човекът и природата в 6. клас – Движение на вещества в растителния организъм

Паола Дунчева – учител по Човекът и природата в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“