Учителите по природни науки в подкрепа на обучението по природни науки. Урок по БНТ 2

3 април 2020

Биология и здравно образование – 7 клас: Многообразие и класификация на мекотелите

Албена Йочкова – учител по биология и здравно образование в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“