Учителите по природни науки в подкрепа на обучението по природни науки. Урок по БНТ 2

27 март 2020

Биология и здравно образование 7. клас Тип Мекотели

Незабравка Тренева – учител по биология и здравно образование в 134 СУ „Димчо Дебелянов“