Национален конкурс „Млади таланти“ организиран по инициатива на Министерството на образованието и науката

2 март 2020

Информация за участие в Националния конкурс „Млади таланти“ 2020 г.