Указания за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 07 – 09.02.2020 г., Кюстендил

23 януари 2020

Указания за организиране и провежднане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 07 – 09 февруари 2020 г., Кюстендил