Промяна в мястото на провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ в периода 07 – 09 февруари 2020 г.

23 януари 2020

Важно!

В изпълнение на заповед № РД09 – 67/ 16.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за домакин на националното състезание „Турнир на младите физици“ е определено РУО – Кюстендил, вместо РУО – Перник.

Приложение: заповед № РД09 – 67/ 16.01.2020 г. на министъра на образованието и науката