Световен ден на водата, 22 март 2019 г.

12 март 2019

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

22 март 10.00 – 18.00 часа

зала „Гигантски кристали“