Подборен кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда, 12-14 април 2019 г. Панагюрище

12 март 2019

 

Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за Националното състезане по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“, 12 – 14 април 2019 г., Панагюрище