Образци на документи

УЧЕБНА 2022/2023 Г.

Образци на протоколи, декларации и списъци за олимпиадите по природни науки

Астрономия

 1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
 3. Образец на протокол за резултатите на всички участвали в общински кръг на олимпиадата по астрономия и допуснатите до участие в областен кръг – на общ файл.
 4. Образец на списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици.
 5. Декларация за явяване в по-висока състезателна група.

Биология и здравно образование

 1.  Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
 3. Образец на протокол за резултатите на всички участвали в общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и допуснатите до участие в областен кръг – на общ файл.
 4. Образец на списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици.
 5. Декларация за явяване в по-висока състезателна група.

Физика

 1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
 3. Образец на протокол за резултатите на всички участвали в общински кръг на олимпиадата по физика и допуснатите до участие в областен кръг – на общ файл – olfizXXXXprotVsDop
 4. Образец на списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици – olfizXXXXprotSpPubl
 5. Декларация за явяване в по-висока състезателна група olfizXXXXdeklar

Химия и опазване на околната среда

 1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици над 16 години.
 3. Образец на протокол за резултатите на всички участвали в общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и допуснатите до участие в областен кръг – на общ файл.
 4. Образец на списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици.
 5. Декларация за явяване в по-висока състезателна група.

Учебна 2020/ 2021 г.

Образци на протоколи, декларации и списъци за олимпиадите по природни науки

Астрономия

Биология и здравно образование

Физика

Химия и опазване на околната среда

Учебна 2020/ 2021 г

Астрономия

Биология

Физика

Химия

Общи бланки

Учебна 2019/ 2020 г.

Образец на протокол за подборния кръг на Националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“

Образец на заявка за подборния кръг на Националното състезание по химия „Тестови задачи за гимназиален етап“

Образци на протоколи от общинския кръг на олимпиадатите по природни науки за 2018/ 2019 г.

♦ Астрономия

♦ Биология и здравно образование

♦ Физика

♦ Химия и опазване на околната среда

Учебна 2018/ 2019 г.

♦ Образец на заявка за участие в подборен кръг за национално състезение по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап

♦ Астрономия

♦ Биология

♦ Физика

♦ Химия

Анализ на входно ниво

Образци на заявка за участие в подборен кръг за национално състезение по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап

Образци на протоколи от общински кръг на олимпиадите за учебната 2016/ 2017 год.

Астрономия

Биология

Физика

Химия

Анализ на входно ниво