ДЗИ по химия

2024

Изпитен вариант 20.05.2024 г. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

2023

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ 25.08.2023 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Изпитен вариант 23.05.2023 г. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

2022

Изпитен вариант 29.08.2022 г. ООП

Изпитен вариант 26.08.2022 г. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТАВКА

Изпитен вариант 20.05.2022 г. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

2021

Изпитен вариант 27.08.2021 г.

Изипитен вариант 31.05.2021 г.

Изпитен вариант 21.05.2021 г.

2020

Изпитен вариант 28.08.2020 г.

Изпитен вариант 02.06.2020 г.

Изпитен вариант 03.06.2020 г.

2019

Изпитен вариант 30.05.2019 г.

Изпитен вариант 23.05.2019 г.

2018

Изпитен вариант 29.08.2018 г.

Изпитен вариант 01.06.2018 г.

Изпитен вариант 21.05.2018 г.

2017

Изпитен вариант 29.08.2017 г.

Изпитен вариант 30.05.2017 г.

Изпитен вариант 22.05.2017 г.

2016

Изпитен вариант 30.09.2016 г.

Изпитен вариант 27.05.2016 г.

Изпитен вариант 20.05.2016 г.

2015

Изпитен вариант 28.08.2015 г.

Изпитен вариант 27.05.2015 г.

Изпитен вариант 22.05.2015 г.

2014

Изпитен вариант 29.05.2014 г.

Изпитен вариант 23.05.2014 г.

2013

Изпитен вариант 23.05.2013 г

Изпитен вариант 28.05.2013 г.

2012

Изпитен вариант 31.08.2012 г.

Изпитен вариант 29.05.2012 г.

Изпитен вариант 23.05.2012 г.

2011

Изпитен вариант 01.09.2011 г.

Изпитен вариант 23.05.2011 г.

Изпитен вариант 19.05.2011 г.

2010

Изпитен вариант 01.09.2010 г.

Изпитен вариант 19.05.2010 г.

Изпитен вариант 17.05.2010 г.

2009

Изпитен вариант 01.09.2009 г.

Изпитен вариант 28.05.2009 г. / Отговори на изпитен вариант 28.05.2009 г.

Изпитен вариант 19.05.2009 г. / Отговори на изпитен вариант на 19.05.2009 г.

2008

Изпитен вариант 03.06.2008 г. / Отговори на изпитен вариант 03.06.2008 г., Част 1, Част 2

Изпитен вариант 06.06.2008 г. / Изпитен вариант 06.06.2008 г.

Изпитен вариант 02.09.2008 г. / Отговори на изпитен вариант 02.09.2008 г.