УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

19 януари 2022