Организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“, 10 април 2021 г. дистанционно

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“