Учебна 2020/ 2021 год. Примерно разпределение по биология и здравно образование – профилирано обучение – Модул 1

16 октомври 2020

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 11. КЛАС (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) МОДУЛ 1. КЛЕТКАТА – ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА ПО УЧЕБНИКА НА ИЗДАТЕЛСТВО „КЛЕТ“


Регламент и програма за учебната 2020/ 2021 г.

Регламент за националната програма по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.