Задачи от общински (І) кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда, проведен на 21. 01.2018 г.

30 януари 2018

Периодична таблица на химичните елементи. Ред на електроотрицателност. Редове на относителната активност.

Задачи за І състезателна група за общинския (І) кръг на олимпиадата по ХООС / Бланка за отговори/ Указания за проверка и оценка на задачите

Задачи за ІІ състезателна група за общинския (І) кръг на олимпиадата по ХООС по СТАРА УЧЕБНА ПРОГРАМА / Бланка за отговори / Указания за проверка и оценка

Задачи за ІІ състезателна група за общинския (І) кръг на олимпиадата по ХООС по НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА / Бланка за отговори / Указания за проверка и оценка

Задачи за ІІІ състезателна група за общинския (І) кръг на олимпиадата по ХООС / Указания за проверка и оценка на задачите от ІІІ състезателна група

Задачи за ІV състезателна група за общинския (І) кръг на олимпиадата по ХООС / Указания за проверка и оценка на задачите за ІV състезателна група