Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, 24.11.2017 г., Благоевград

24 октомври 2017

Резултат с изображение за логото на планина рила

 

Информация за провеждането на Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 24.11.2017 г., Благоевград