Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година. По нови учебни програми!

25 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас /по новите учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1. Биология и здравно образование за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колект,ИК „Анубис”
2. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Овчаров и колект„Булвест 2000”
3. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Н. Цанова и колект, СД „Педагог 6”
4. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Ишев и колект,„Просвета АзБуки”
5. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Р. Бостанджиев и колект „Просвета-София”


Списък на учебниците по човекът и природата в V клас, които ще се използват през учебната 2017/ 2018 г.

Актуални!

Списък на учебниците по човекът и природата в V клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г.

1. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Шишиньова и колектив 2017 ИК „Анубис”
2. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Максимов и коллектив 2017 „Булвест 2000”
3. Човекът и природата, ЗП /печатно издание/ М. Градинарова и колектив 2017 СД „Педагог 6” –
4. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив 2017 „Просвета АзБуки“
5. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/В. Иванов и колектив 2017 „Просвета Плюс“
6. Човекът и природата, ЗП/печатно издание с електронен вариант/М. Гайдарова и колектив 2017 „Просвета-Софи


Списък на учебниците за VІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 год. Актуални

Актуални!

Списък на учебниците за VІ клас по човекът и природата /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

  1. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колектив, ИК „Анубис”
  2. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/ М. Максимов и колектив, „Булвест 2000”
  3. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/ М. Градинарова и колектив, СД „Педагог 6”
  4. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив,„Просвета АзБуки”
  5. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/В. Иванов и колектив, „Просвета Плюс”
  6. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Гайдарова и колектив „Просвета-София”