Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението

24 юли 2017

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Актуални!

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за Х клас (72 часа) – влиза в сила от уч. 2019/ 2020 год.,

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (54 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среда VІІІ клас (36 часа)- влиза в сила от уч. 2017/ 2018 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среде за VІІ клас (54 часа)- влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.


Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Актуални!

Учебна програма по физика и астрономия за X клас (72 часа) – влиза в сила от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (36 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІІ клас (54 часа)- влиза в сила от учебната 2017/ 2018 год.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІ клас (54 часа)- влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.