Празник на петоклесниците в Първа частна математическа гимназия в София

17 март 2017

На 14.03.2017г. в Първа частна математическа гимназия се проведе състезание по природни науки в 5 клас по повод Деня на числото π и празника на училището.

Петокласниците се състезаваха в два кръга – в първи кръг отбор от всеки клас представи презентация на тема „Да подадем ръка на природата“, а във втори кръг всички решаваха задачи свързани с природните науки. Гости на празника и членове на журито бяха г-жа Петя Иванова – старши експерт по природни науки в РУО София-град, доц. Стефан Манев – преподавател в ЮЗУ Благоевград, както и Вилия Нейкова и Невена Трендафилова – преподаватели в столични училища.


Организация на 42-та национална олимпиада по биология, 31.03. – 02.04.2017 год., Хасково

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология на 31.03.2017 год. – 02.04.2017 год., Хасково

Програма за 42-та олимпиада по биология

Заявка за участие

Декларация за информирано съгласие

Съгласно т. 4 от раздел IV на Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2016 ─ 2017 година когато ученик, който е класиран за Националния кръг, заяви писмено, че се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик от същата възрастова група според резултатите от арбитража.

Учениците, които се отказват от участие следва да попълнят и изпратят декларации/в сканиран вид/ за отказ, в свободен текст, на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки Петя Иванова до 20.03.2017 год.