Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 26.02.2017 год. Допуснати ученици до национален кръг на олимпиадата по биология на 01- 02.04.2017 г., Хасково

16 март 2017

Допуснати до национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование на 01.-02.04.2017 г., Хосково

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология, проверени и разсекретени от областната комисия


Покана към учителите по физика и астрономия за участие в 45-тата национална конференция по физика, април 2017 год.

ПОКАНА

към учителите по физика и астрономия  и човекът и природата 

Драги колеги,

На 6 април от 14 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”  се открива 45-тата национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема „Експериментът – основа на образованието по физика”. Организатори на конференцията са Съюзът на физиците в България, МОН и РУО –София. От името на Организационния комитет каня всички учители да бъдат гости на конференцията и да участват в кръглата маса без такса правоучастие. Вярвам, че споделянето на идеи и дискусиите по важни за обучението въпроси ще бъдат полезни за всички, които милеят за образованието по физика. Очакваме ви!

От името на Оргкомитета: Доц. Мая Гайдарова, Председател на Оргкомитета


Задачи от областен кръг на олимпиада по астрономия, проведен на 24.02.2017 год.

Задачи за първа възрастова група – 5-6 клас / Указания и решения на задачите за първа възрастова група

Задачи за втора състезателна група – 7 – 8 клас Указания и решения на задачите от втора възрастова група

Задачи за трета възрастова група – 9 – 10 клас / Указания и решения на задачите от трета възрастова група

Задачи за четвърта възрастова група – 11 – 12 клас/ Указания и решения на задачите от четвърта възраст. група