Открит урок в ученическата лаборатория на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ на 07.03.2017 год.

10 март 2017

На 07.03.2017 год., г-жа Гергина Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32 СУИЧЕ, пред широка аудитория от учители по природни науки, направи показен лабораторен урок на тема „Изследване на разтворимостта на веществата във вода“ по предмета човекът и природата в V клас.

Присъстващите бяха впечатлени още от самото начало от вида на съвременно оборудваната ученическа лаборатория и малките експериментатори, всички в бели престилки и ръковици, за които бяха подготвени работни места по всички правила за работа.

 С голямо усърдие и въодушевление петокласниците под ръководството на г-жа Николова правеха своите първи стъпки в химията, като изследваха разтворимостта на веществата във вода, а изводите и заключенията от проведените експерименти въвеждаха в протоколи.

Приложение: Протокол за лабораторно упражнение „Изследване разтворимостта на веществата“