Организация на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“, 21-23.04.2017 г., Ловеч

29 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националното състезатие по ХООС „Тестови задачи за гимназиален етап“, 21-23 април, Ловеч

Протокол с резултатите от подборния кръг на националното състезание по ХООС „Тестови задачи в гимназиален етап“ в София. Допуснати ученици до участие.


Трети конкурс за изработване на модели по биология на 14.05.2017 г. в Национален музей „Земята и хората“

28 март 2017

Указания за организиране и провеждане на конкурса за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология „Биологията интересна и достъпна“


Открита педагогическа практика в 143 ОУ на 24.04.2017 год.

27 март 2017

Изх. РУО1– 4630/ 21.03.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 24.04.2017 год. от 13.35 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 9 ще се проведе третата /последна/ планирана, открита педагогическа практика на тема „Хранене на растенията“ от третата част „Структура и жизнени процеси“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Вероника Методиева Георгиева – учител по биология и здравно образование в 143. ОУ „Георги Бенковски“.

Госпожа Вероника Георгиева има двадесетгодишен стаж като учител и богат педагогически опит. Притежава магистърска степен по биология придобита в  Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където  завършва й втора магистратура „Географско образование“ в Геолого-географския факултет. Има ІІІ-та професионално-квалификационна степен, защитена с дипломна работа на тема „Обобщаване на биологични знания чрез интелектуални карти“.

Професионалните интереси на г-жа Георгиева са свързани с откривателското учене – завършва едногодишен курс на образование по международен проект INQUIRE. Прилага иновативни методи в часовете и създава траен интерес към природните науки. Нейни ученици активно участват в олимпиади и състезания.

Г-жа Георгиева ежегодно се включва в изработването на задачи за първи кръг на олимпиадата по биология, както и в организирането и провеждането на конкурса за модели по биология «Биологията – интересна и достъпна». На национално ниво е участвала разработването на критерии за вътрешно оценяване и в изготвянето на новите учебни програми за VІІ клас по биология и здравно образование.

Работи като главен учител в 143. ОУ, където е назначена от 1998 година. Тя е член на регионалния методически съвет по биология и базов учител към СУ „Св. Кл.Охридски”.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия -във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД

 


Ден на отворени на 22.04.2017 год. във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

24 март 2017

fzf

Покана от Декана на Физически факултет на Софийски университет за посещение на Деня на отворените врати на 22.04.2017 год.

Програма за Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“на 22.04.2017 год.


ХІХ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Информация за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Регламент за организиране и провеждане на ХІХ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Регистрационен формуляр


Допълнително допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 1 – 2 април 2017 год. в Хасково

23 март 2017

Съгласно т. 4 от раздел IV на Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование за участие в националния кръг за учебната 2016/2017 година се допускат допълнително следните ученици:

Протокол с допълнително допуснати ученици в национален кръг на олимпиадата по биология на 1 – 2 април 2017 год,, Хасково

Моля, училищата от София-град, които имат допълнително класирани ученици да изпратят заявки за участие на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg, на експерта по природни науки Петя Иванова, до 12:00 часа на 24.03.2017 год.

Заявка за участие


Организация на ХLІХ олимпиада по физика на 11 – 12 април 2017 г., Разград

22 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика на 11- 12 април 2017 год


Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19 март 2017 год., Камчия

21 март 2017

 

Протокол на националната комисия с резултатите и класирането от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19.03.2017 год., Камчия


Допуснати ученици до национален кръг на олимпиада по физика на 11-12.04.2017 год. в Разград. Резултати на всички останали участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Протокол на националната комисия с резултатите на допуснатите и недопуснатите в национален кръг на олимпиадата по физика на 11 – 12.04.2017 год. в Разград

Резултати от областен кръг на олимпиада по физика, проведен на 19.02.2017 год., проверени и разсекретени от областната комисия


Празник на петоклесниците в Първа частна математическа гимназия в София

17 март 2017

На 14.03.2017г. в Първа частна математическа гимназия се проведе състезание по природни науки в 5 клас по повод Деня на числото π и празника на училището.

Петокласниците се състезаваха в два кръга – в първи кръг отбор от всеки клас представи презентация на тема „Да подадем ръка на природата“, а във втори кръг всички решаваха задачи свързани с природните науки. Гости на празника и членове на журито бяха г-жа Петя Иванова – старши експерт по природни науки в РУО София-град, доц. Стефан Манев – преподавател в ЮЗУ Благоевград, както и Вилия Нейкова и Невена Трендафилова – преподаватели в столични училища.


Организация на 42-та национална олимпиада по биология, 31.03. – 02.04.2017 год., Хасково

Указания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология на 31.03.2017 год. – 02.04.2017 год., Хасково

Програма за 42-та олимпиада по биология

Заявка за участие

Декларация за информирано съгласие

Съгласно т. 4 от раздел IV на Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2016 ─ 2017 година когато ученик, който е класиран за Националния кръг, заяви писмено, че се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик от същата възрастова група според резултатите от арбитража.

Учениците, които се отказват от участие следва да попълнят и изпратят декларации/в сканиран вид/ за отказ, в свободен текст, на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки Петя Иванова до 20.03.2017 год.

 


Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 26.02.2017 год. Допуснати ученици до национален кръг на олимпиадата по биология на 01- 02.04.2017 г., Хасково

16 март 2017

Допуснати до национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование на 01.-02.04.2017 г., Хосково

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология, проверени и разсекретени от областната комисия


Покана към учителите по физика и астрономия за участие в 45-тата национална конференция по физика, април 2017 год.

ПОКАНА

към учителите по физика и астрономия  и човекът и природата 

Драги колеги,

На 6 април от 14 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”  се открива 45-тата национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема „Експериментът – основа на образованието по физика”. Организатори на конференцията са Съюзът на физиците в България, МОН и РУО –София. От името на Организационния комитет каня всички учители да бъдат гости на конференцията и да участват в кръглата маса без такса правоучастие. Вярвам, че споделянето на идеи и дискусиите по важни за обучението въпроси ще бъдат полезни за всички, които милеят за образованието по физика. Очакваме ви!

От името на Оргкомитета: Доц. Мая Гайдарова, Председател на Оргкомитета


Задачи от областен кръг на олимпиада по астрономия, проведен на 24.02.2017 год.

Задачи за първа възрастова група – 5-6 клас / Указания и решения на задачите за първа възрастова група

Задачи за втора състезателна група – 7 – 8 клас Указания и решения на задачите от втора възрастова група

Задачи за трета възрастова група – 9 – 10 клас / Указания и решения на задачите от трета възрастова група

Задачи за четвърта възрастова група – 11 – 12 клас/ Указания и решения на задачите от четвърта възраст. група


Задачи от пролетното национално състезание по физика, 11-12 март 2017 г., Вършец

14 март 2017

Промяна в датата на провеждане на регионалното състезание „Талатлив физик“

Уважаеми колеги и уважаеми ученици,

Датата за провеждане на регионалното състезание „Талантлив физик“ се променя от 19.03.2017 на 27.05.2017 год.

Приложение: регламент на регионалното състезание „Талантлив физик“ за учебната 2016/ 2017 год.


Резултати и класиране от Пролетното национално състезание по физика, 11 – 13 март, Вършец

13 март 2017

Резултати и класиране на учениците от 7 клас / Отборно класиране в 7 клас

Резултати и класиране на учениците от 8 клас / Отборно класиране в 8 клас

Резултати и класиране на учениците от 9 клас / Отборно класиране в 9 клас

Резултати и класиране на учениците от 10 клас / Отборно класиране в 10 клас

Резултати и класиране на учениците от 11-12 клас / Отборно класиране в 11-12 клас

Резултати и класиране на учениците от специалната тема


Организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год.

 Указания за организиране и провеждане на подборния кръг за националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ на 24.03.2017 год. от 14:00 часа


Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия. Допуснати участници до национален кръг на 05 – 07.05.2017 год., Шумен

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ-ра възрастова група /7 – 8 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ-та възрастова група /9 – 10 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІV-та възрастова група /11 – 12 клас/

Резултати и класиране на участниците от първа възрастова група /5 – 6 клас/ от общински кръг на олимпиадата по астрономия.

За участниците от първата възрастова група, областния кръг на олимпиадата по астрономия е последен.


Открит урок в ученическата лаборатория на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ на 07.03.2017 год.

10 март 2017

На 07.03.2017 год., г-жа Гергина Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32 СУИЧЕ, пред широка аудитория от учители по природни науки, направи показен лабораторен урок на тема „Изследване на разтворимостта на веществата във вода“ по предмета човекът и природата в V клас.

Присъстващите бяха впечатлени още от самото начало от вида на съвременно оборудваната ученическа лаборатория и малките експериментатори, всички в бели престилки и ръковици, за които бяха подготвени работни места по всички правила за работа.

 С голямо усърдие и въодушевление петокласниците под ръководството на г-жа Николова правеха своите първи стъпки в химията, като изследваха разтворимостта на веществата във вода, а изводите и заключенията от проведените експерименти въвеждаха в протоколи.

Приложение: Протокол за лабораторно упражнение „Изследване разтворимостта на веществата“


Организация на XLІX национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 17.03.2017 – 20.03.2017 год., Варна, СОК „Камчия“

8 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националния ІІІ кръг на олимпиадата по ХООС, 17 – 20.03.2017 год, Варна, СОК „Камчия“


Допуснати ученици до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 18 – 19 март 2017 год. Резултати на всички останали участници в областния кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.

6 март 2017

Протокол на Националната комисия по ХООС, с резултати и допуснатите участници до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 17-19 март 2017 год.

Резултати и класиране на учениците от област София-град в областен кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.


Публикуване на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология

5 март 2017

Уважаеми участници в областните кръгове на олимпиадите по природни науки,

Съгласно т.2.11 от заповед №РД09-1396/ 15.09.2017 год. на министъра на образованието и наука, за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 год., разсекретяването и обявяването на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология се извършва след публикуване на протокола за допускане на ученици до Национален кръг от националните комисии.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


С благодарност и признателност към училищата домакини на състезанията и областните кръгове на олимпиадите по природни науки за учебната 2016/ 2017

2 март 2017

До директорите и колективите на:

18 СУ „Уилям Гладстон – домакин на националното състезание „Турнир на младите физици“ на 03 – 05.02.2017 год.

22 СУ „Георги С. Раковски“ и 127 СУ „Иван Денкоглу“ –  домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ и СГСАГ „Христо Ботев“ –  домакини на областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

10 СУ „Теодор Траянов“ – домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

7 СУ „Св. Седмочисленици“ и 55 СУ „Петко Каравелов“ – домакини на областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас с благодарност и признателност за готовността,  професионализма и сърдечността, която проявихте при подготовката и провеждането на състезанията и областните кръгове на олимпиадите по природни науки.

Вашата компетентна ангажираност към творческата изява на учениците от град София и страната с интереси в областта на природните науки допринесе за пълноценното им участие и успешната им реализация.

Надяваме се съвместната ни ползотворна дейност да продължава и в бъдеще в интерес на столичното образование и просперитета на природните науки.

Петя Иванова – старши експерт по природни науки

                                                                          Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град


45-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 6 – 9 април 2017 год., София

Второ съобщение

За 45-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика

6 – 9 април 2017 год. София

на тема „Експерименът – основа на образованието по физика“