Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия, 24.02.2017 год.

26 януари 2017

Изх. № 9137 – 104/ 26.01.2017 год.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28 – 34/04.10.2016 год.  на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 24.02.2017 год. Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария; Електронен адрес: tt10sou@abv.bg. Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО:


Допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2017 год.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.