! Уточнение на задача по физика за трета възрастова група

Внимание!

Уважаеми колеги, във връзка с получени запитвания за трета задача от третата възрастова група /учебно съдържание за IX клас/ Ви информирам, че показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.