Общо събрание на Софийски клон на СФБ на 28.01.2017 г.

18 януари 2017

Общото събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България е насрочено на 28.01.2017 год. /събота/ от 10:00 часа във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, аудитория А301