Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

17 януари 2017