Промяна в процедурата по събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки

14 януари 2017

На вниманието на учителите по биология, физика и химия!

Уважаеми колеги,

При попълването, събирането и съхраняването на декларациите за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки астрономия, биология, физика и химия, моля да спазвате процедурата описана в писмо с изх. № 9137-17/ 05.01.2017 г . на РУО – София град, публикувано в сайта му на 06.01.2017 год.

Процедурата описана в писмо с изх.№ 9137-17/ 05.01.2017 г. е следната:

В протоколите от общинските кръгове на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите и състезанията впишете информация, че са подадени декларации за всички ученици, а в случай на неподадена декларация посочете името и класа на ученика. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани.

Попълнените декларации се съхраняват в училището в сроковете за съхранение на документите от олимпиадите и състезанията съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и подлежат на контрол.

Моля да ме извините за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова