Промяна в датата на общинския кръг на олимпиадата по физика

13 януари 2017

Важно!

Изх. № 9137 – 47/ 13.01.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД 09 – 57/ 12.01.2017 год. на министъра на образованието и науката е променена датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата по физика от 14.01.2017 г. на 22.01.2017 г. от 14 часа.

Предаването на протоколите и писмените работи на учениците допуснати до областен кръг на олимпиадата по физика  ще се извърши на 31.01.2017 год. в РУО – София –град.

В останалата си част указанията в писмо с изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г. остават непроменени.

За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО