Организация и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия, 24.02.2017 год.

26 януари 2017

Изх. № 9137 – 104/ 26.01.2017 год.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28 – 34/04.10.2016 год.  на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия  ще се проведе на 24.02.2017 год. Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов  ” № 1  /до Метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария; Електронен адрес: tt10sou@abv.bg. Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО:


Допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2017 год.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.


! Уточнение на задача по физика за трета възрастова група

Внимание!

Уважаеми колеги, във връзка с получени запитвания за трета задача от третата възрастова група /учебно съдържание за IX клас/ Ви информирам, че показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.


Общо събрание на Софийски клон на СФБ на 28.01.2017 г.

18 януари 2017

Общото събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България е насрочено на 28.01.2017 год. /събота/ от 10:00 часа във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, аудитория А301


Указания за проверка и оценка на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

17 януари 2017

Промяна в процедурата по събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки

14 януари 2017

На вниманието на учителите по биология, физика и химия!

Уважаеми колеги,

При попълването, събирането и съхраняването на декларациите за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по природни науки астрономия, биология, физика и химия, моля да спазвате процедурата описана в писмо с изх. № 9137-17/ 05.01.2017 г . на РУО – София град, публикувано в сайта му на 06.01.2017 год.

Процедурата описана в писмо с изх.№ 9137-17/ 05.01.2017 г. е следната:

В протоколите от общинските кръгове на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите и състезанията впишете информация, че са подадени декларации за всички ученици, а в случай на неподадена декларация посочете името и класа на ученика. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани.

Попълнените декларации се съхраняват в училището в сроковете за съхранение на документите от олимпиадите и състезанията съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и подлежат на контрол.

Моля да ме извините за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Промяна в датата на общинския кръг на олимпиадата по физика

13 януари 2017

Важно!

Изх. № 9137 – 47/ 13.01.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД 09 – 57/ 12.01.2017 год. на министъра на образованието и науката е променена датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата по физика от 14.01.2017 г. на 22.01.2017 г. от 14 часа.

Предаването на протоколите и писмените работи на учениците допуснати до областен кръг на олимпиадата по физика  ще се извърши на 31.01.2017 год. в РУО – София –град.

В останалата си част указанията в писмо с изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г. остават непроменени.

За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 


ОЦЕНКИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПРИЕМ В ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ГИМНАЗИИ

10 януари 2017

Природоматематическите гимназии в страната ще могат да приемат ученици след VII клас и с резултатите от областния и националния кръг на олимпиадите по природни науки като допълнителен елемент към Националното външно оценяване и оценките от дипломата. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на пресконференция днес. Промяната ще бъде записана в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Тя дойде след разговори между екипите на министерството и на Националната природоматематическа гимназия (НПМГ).

В новите разпоредби ще бъде записано, че в балообразуването е възможно да се взимат оценките от областните и националните кръгове на олимпиадите по решение на Педагогическия съвет. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100, а общият максимален бал остава 500 точки. Компонентът олимпиада може да замества един от компонентите от Националното външно оценяване по математика, което е задължително за всички. Според министъра това е най-добрият вариант за природоматематическите гимназии и други профилирани гимназии в страната да привличат мотивирани деца като същевременно са спазени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Новата законова уредба изключваше възможността гимназии като НПМГ да организират собствени приемни изпити, но ние направихме възможното да осигурим допълнителна възможност за прием, категорична беше Меглена Кунева. Собствени изпити според закона могат да бъдат прилагани след наредби на министрите на спорта и на културата за училищата по спорт и изкуства или с наредба на министъра на образованието и науката единствено за училищата с профил музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, обясни министъра и допълни, че с решението за олимпиадите едновременно се спазва закона и се дава възможност на гимназиите да подбират ученици със завишен интерес към една или друга наука. Още повече така се изпълнява и политиката на МОН за популяризиране на ученическите олимпиади.

Със заповед на министъра се променя датата на общинския кръг на олимпиадата по физика от 14 на 22 януари от 14:00 часа, което ще даде възможност на всички желаещи да учат в природоматематически профил да се подготвят, да се явят и да кандидатстват. Общинските кръгове по другите природни науки остават на вече оповестените в началото на учебната година дати – География до 22 януари, Химия – до 22 януари и Биология – до 31 януари.

Директорът на НПМГ Даниела Шошова благодари на министър Кунева за конструктивния диалог и за бързата реакция на министерството. Тя добави, че предстои Педагогическият съвет да се събере и да обсъди възможностите за балообразуване, както и за учебните планове за различните профили, които предлага гимназията. По думите й децата, които и сега кандидатстват в гимназията, традиционно се явяват на олимпиади и промяната за тях няма да е голяма.

Зам.-министър Диян Стаматов съобщи, че по-рано през деня е провел среща с екипа на Технологично училище по електронни системи към Техническия университет, които също са изразили интерес към възможността да взимат резултатите от олимпиадите при балообразуването за приема.

Министър Кунева заяви още, че всички национални училища в страната ще останат такива и в бъдеще. Името Национална природоматематическа гимназия се запазва, както и статутът й на държавно училище. Моето разбиране и разбирането на моя екип винаги е било, че преименуването на училища с дългогодишна традиция по изцяло формални причини не е правилно.

Пример за балообразуване:

Според новия закон и прилежащите му наредби балообразуването след 7. клас ще се формира на базата на максимални 500 точки – 400 от Националното външно оценяване и 2 по 50 от оценките по два предмета, изучавани в 7. клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки. Всяко училище решава дали да удвои точките от оценяването по български език и математика или да утрои един от двата предмета.

Така например математическите гимназии формират бала си като вземат веднъж резултата от НВО по български език (до 100 точки) и утрояват резултата от НВО по математика (3 по 100 максимално) и добавят оценките от дипломата по математика (до 50) и например физика (до 50). Общо максимален резултат 500.

С новата разпоредба природоматематическите гимназии могат да заменят единия компонент от утроения резултат от НВО по математика с резултата от олимпиадата и така балът ще се формира по следния начин: НВО по български (до 100 точки), 2 НВО по математика (2 по 100), олимпиада (до 100 точки) и две оценки от дипломата (2 по 50). Общо отново 500.

Информацията е от сайта на МОН от рубрика „Новини“


Национално състезание „Турнир на младите физици“ на 04.-05.02.2017 г., София

9 януари 2017

captureУказания за организиране и провевеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 03. – 05. 02. 2017 год., 18 СУ „Уилям Гладстон“