Учебна 2016/ 2017 год. Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия

1 декември 2016

Задачи за възрастова група 5 – 6 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 5 – 6 клас

Задачи за възрастова група 7 – 8 клас /Узазания за проверка и оценка на задачите за 7 – 8 клас

Задачи за възрастова група 9 – 10 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 9 – 10 клас

Задачи за възрастова група 11 – 12 клас/ Указания за проверка и оценка на задачите за 11 – 12 клас

Препоръки към учителите във връзка с проверката на общинския кръг на олимпиадата по астрономия