Учебна 2016/ 2017 год. Регламент и методически насоки на конкурса за модели по биология

22 ноември 2016

Регламент за организиране и провеждане на ученически конкурс „Биологията – интересна и достъпна“ за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология за учебната 2016/ 2017 год.

Методически насоки за процеса на моделиране


Конкурс за есета за ученици и студенти

captureУправителният съвет на Съюза на Физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон

Примерни теми:

  • Ябълката на Нютон
  • На чии рамене е стъпил Нютон

Нютон и „анатомизирането” на светлината

  • Подвигът на Нютон
  • Влиянието на Нютон върху мисленето
  • Науката под знамето на Нютон
  • Други

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: на  е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2017 г.

УС на СФБ призовава всички свои членове да организират и участват в прояви, свързани с „Годината на Нютон “.