Сертификати на участниците в Лабораторен практикум по химия

16 ноември 2016

Уважаеми колеги,

Сертификатите на участниците в Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета човекът и природата за V клас са на разположение в РУО – София-град.

Раздаването им ще се извършва в стая 416 от експерта по природни науки, а при отсъствието му в стая 422. Сертификатите могат да бъдат получени лично или от друго лице.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова


Учебна 2016/ 2017 год. Програма на олимпиадата по астрономия